Munkatársaink

Agotai Ágotai György

közel 30 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, a felszín alatti vizek területén. Részt vett a rétegvíz észlelõhálózat létrehozásában és fejlesztésében. A hálózat decentralizálását megelőzően csoportvezetőként irányította a VITUKI karszt-, réteg-, és forrás- mérőhálózat munkáját. 1984-től közel 25 évig e terület szakfelügyelőjeként dolgozott, és az adatfeldolgozás, ellenőrzés, valamint az 1978-ban elindított felszín alatti üzemi adatszolgáltatás témafelelőse. Emellett a VITUKI különbözõ kutatási feladataihoz kapcsolódó terepi méréseket, illetve azok irányítását és kiértékelését végezte, többek között témafelelõse volt a Hévízi-tóval kapcsolatos terepi munkáknak is. A HYDROSYS Kft-ben több, már sikeresen lezárt illetve folyamatban lévő sérülékeny vízbázis téma kivitelezésében vállalt jelentős szerepet, elsősorban a terepi munkák szervezését, irányítása a feladata. 

 Önéletrajz

 

Agotaine Ágotai Györgyné

1971-ben szerzett geológus technikusi oklevelet a budapesti Szabó J. Geológiai Technikumban. Azóta a szakma széles skáláját felölelő szakterületeken dolgozott, de fõ munkaterülete mindig a Dunántúli Középhegység és a Balaton-felvidék volt. A terepi munkától sohasem szakadt el, de otthonosan mozog az adatbázisok és a térképek számítógépes kezelésében is. 

 Önéletrajz

 

Csepregi Csepregi András

1981-ben végzett az ELTE geológus szakán. Közel 30 éves szakmai pályafutása során réteg- és karsztvíz- készletek mennyiségi és minőségi védelmével egyaránt foglalkozott. Vizsgálataiban kezdettől fogva alkalmazta a számítógépet, elsősorban a víztartók hidraulikai és transzport modellezése terén. Erre a célra saját szoftvert is kifejlesztett. A regionális méretű modellvizsgálatokat minden esetben komplex adatbázis fejlesztéssel kötötte össze (pl. DKH modell). 1992-ben az ELTE TTK-n szakgeológus diplomát szerzett. Szakdolgozatában saját fejlesztésű szoftverrel, a budapesti termálvizek vízminőségi adatsorait vizsgálta több dimenziós statisztikai módszerekkel. Az utóbbi években a felszín alatti víztartók vízmérlegének, a vízbázisok védõterületének meghatározása mellett részletesen foglalkozott a karsztvizek minőségének védelmével kapcsolatban felmerülő konkrét területi problémák kérdéskörével, a hazai karsztterületek regionális modelljeinek összeállításával. A HYDROSYS Kft-ben több, már sikeresen lezárt illetve folyamatban lévő sérülékeny vízbázis téma vezetõje. A szervezési , irányítási feladatokon kívül, a számítógépes modellek készítése, geológiai, hidrogeológiai kérdések megválaszolása tartozik elsõsorban szakmai feladatai közé. 2002 nyarától főállásban dolgozik a Kft-ben.

 Önéletrajz

 

Izapy Izápy Gábor

szakmai pályafutását 1972-ben a VITUKI jósvafői karsztvízkutató állomásán kezdte vízrajzi, hidrometeorológiai, geofizikai, vízkémiai és kísérleti mérések végzésével, adatok értékelésével. 1985-től elsősorban a karsztos területek hidrogeológiájával, vízháztartásával, vízkészlet-számítással, vízminőségi viszonyok értékelésével, bányák felhagyásának vízminőségi feltételeinek meghatározásával foglalkozott. Az elmúlt években kiemelt jelentőségű termálkarsztok mennyiségi és minőségi viszonyait vizsgálta különböző, a VITUKI-ban végzett témák keretében. Az utóbbi évek egyik legjelentõsebb munkája a forráskataszter szerkesztése. Részt vett a bányászati vízfelengedésekkel kapcsolatos Műszaki Irányelv kidolgozásában. 1994-96 között posztgraduális képzés keretében elvégezte a BME hidrogeológus szakmérnöki kurzusát. A HYDROSYS Kft-ben elsõsorban a karsztos témák kivitelezésében vállal oroszlánrészt, hidrogeológiai, vízminõségi kérdésekkel foglalkozik, illetve tevékenyen részt vesz egyéb témákban. 2003-tól van fõállásban a Kft-nél.

 Önéletrajz

 

Suveges Dorka Süveges Dorottya

2010-ben végzett az ELTE TTK geográfus-hidrológus szakon. Szakmai gyakorlatot a németországi Chemnitzben mûködõ környezetvédelmi cégnél szerzett. A Kft-nél 2010 tavasza óta dolgozik. Feladata a tervezõi munkák térinformatikai hátterének biztosítása, valamint hidraulikai és transzport modellek fejlesztése.